Ciąg wywiadów

Cykl Musical Testimony

  • Alan Morse – MT10
  • Arjen Anthony Lucassen – MT6
  • Billy Sherwood – MT4
  • Colin Bass – MT15
  • Daniele Liverani – MT3
  • Don Airey – MT12
  • Jacek Krzaklewski – MT9
  • Michał Jelonek – MT11
  • Randy George – MT14
  • Trey Gunn – MT13
  • Zbigniew Krzywański – MT1

  Wkrótce uzupełnimy z archiwum:
  – Robert Berry
  – Krzysztof Zawadka
  – Kristoffer Gildenlöw
  – Jonas Reingold

  Inne

 

Od redakcji: teksty datowane przed 1.05.2017 pochodzą z archiwów członków redakcji i oryginalnie powstały dla innych mediów, za których zgodą je publikujemy.