Ciąg felietonów

Hiperprzestrzenne nominacje 2017 czyli podsumowanie roku wg Geralta (Łukasz Jakubiak)

Hiperprzestrzenne nominacje 2017 czyli podsumowanie roku wg Grendela (Marek J. Śmietański)

Deep Purple przedkoncertowo – aFAQ (Marek J. Śmietański)

Profesorskie nominacje 2016 czyli podsumowanie roku wg Grendela (Marek J. Śmietański)

Profesorskie nominacje 2015 czyli podsumowanie roku wg Grendela (Marek J. Śmietański)

Tomek i jego zwątpienie – wspomnienie o Tomku Beksińskim (Robert Błaszak)

Wyprawa, z której nie powrócił nikt – o genezie płyty Huascarán zespołu Fermáta (Robert Błaszak)